Nietypowy kształt 3-łamowego, w ciemności świecącego digipacka.
pressed & printed by RepliQ