A to jest, Szanowni Państwo, album „Even Gods”, który powstał w ramach muzycznego projektu Igora Szulca – Rogi Clush.

Sygnowany przez Requiem Records.

pressed by RepliQ