Tak w ZSRR w latach 50` wyglądały „winyle” z muzyką ze zgniłego zachodu czyli nielegalne. Nagrywane na kliszach rentgenowskich z wypaloną papierosem dziurą.
Na zlecenie naszego zagranicznego Partnera „music on ribs” lub “jazz on bones” w wykonaniu Lay-Belle.